Ordning på vägarna

År 2014 beslutade regering och riksdag om en ny lag som tillåter polisen att genomföra så kallad klampning på yrkesbilar som bryter mot reglerna som finns relaterade till yrkestrafik i Sverige – och nu börjar man så smått se resultat.

Omkörning lastbilDebatten om orättvis konkurrens inom den svenska yrkestrafiken har länge rasat och år 2014 införde man en ny lag om klampning för att lösa problemen. Denna lag har gjort det möjligt för polisen att klampa, eller låsa fast vilket klampning betyder, de yrkesfordon som bryter mot befintliga regler om till exempel tvingande vilotid, maxbelastning i lasten eller när en förare skulle vara onykter med mera. Men det krävs mer än så för att få bukt med problemen och därför har regeringen fortsatt sitt arbete för att främja schysta villkor i yrkestrafiken. På sin hemsida skriver man i ett pressmeddelande:

”- Regeringen jobbar aktivt för hållbara transporter och schysta villkor i yrkestrafiken. Många yrkesförare upplever att det finns en brist på trygga uppställningsplatser för både nattvila och kortare pauser. Nu ska Trafikanalys kartlägga utbudet av trygga uppställningsplatser och undersöka vilken ansvarsfördelning som bör finnas mellan transportbranschen och staten när det gäller uppställningsplatserna, säger infrastrukturminister Anna Johansson.”

Uppdraget som ministern berättar om ska redovisas för Regeringskansliet senast den 1 oktober 2016 och är en del i regeringens arbete med att få ordentlig ordning på vägarna i landet. Något som gäller både för inhemsk och utländsk yrkestrafik som rör sig genom landet. Vad man hittills gjort inom detta arbete är som nämnt att man infört klampning, men också att man infört en sanktionsavgift på 40 000 kronor för den förare som begår en överträdelse av EU:s regler för gränsöverskridande lastbilstrafik. Vad man nu kunnat se av detta är att båda två konsekvenser gett goda resultat, men att det trots det finns mer att göra – så nästa steg är att till bland annat att se över beställaransvar och tillämpning av kör- och vilotidsregler samt granska hur rådande EU-regler tillämpas i Sverige och hur dessa skulle kunna förändras för att stödja regeringens arbete med ordningen på vägarna. Det ska slutredovisas för regeringen senast 1 maj 2017, så än vet vi inte hur resultatet kommer att bli.