Klampning – ny lag

Från och med den första mars detta år är det tillåtet för polisen att låsa fast fordon som strider mot lagen – och detta har kommit att kallas klampning.

amerikansk lastbil nosbilI trafiken är det möjligt att göra en rad olika lagöverträdelser som bilist och yrkeschaufför, men inte förrän nu har polis och tull haft en lagenlig rätt att hålla kvar ett fordon på en och samma plats utan att först beslag ta det genom att ta förarens nycklar – men detta är nu ändrat genom lagändring. Nu kan nämligen både polis och tull låsa fast både personbilar och yrkestrafik genom klampning vilket innebär att man antingen fäster ventillås eller hjullås för att förhindra fortsatt körning. Detta innebär att fordon som bryter mot regelverket fråntas rätten att köra vidare med sitt fordon, exempelvis kan det vara lagöverträdelser gällande kör- och vilotid eller så kan det även handla om maxvikt vad bilen får frakta (källa)– och först ut med att klampa en bil var Uppsalapolisen som samma dag när lagen trädde i kraft klampade en bil men ventillås (källa). Under en rutinkontroll upptäckte nämligen polisen att en lastbil vars tillåtna maxvikt var 750 kilo hade en övervikt på 2,3 ton vilket gjorde att man fattade beslutet att klampa den.

Viktigt för åkerierna att vara uppmärksamma

En utav fördelarna med den nya lagen om klampning är att åkerierna måste ta mer ansvar för vad de faktiskt fraktar i sina lastbilar. Till exempel är det många budfirmor såsom www.lillebil.se som erbjuder både lastbilsbud och kranbilsbud som anlitas för att frakta varor över hela landet. Men om uppdragsgivaren inte är noga med att berätta vad exakt som ska fraktas och vad det väger kan åkarna alltså råka ut för klampning. Och om det handlar om just viktöverträdelser är detta även förenat med en sanktionsavgift (källa).